Ny överenskommelse ger fler vägar till säker åtkomst

SKL, Inera och eHälsomyndigheten har nu kommit överens om att kommuner och regioner/landsting som redan är godkända för åtkomst till Ineras tjänster även ska tillåtas att få tillgång till eHälsomyndighetens tjänster med Säker åtkomst.

Säker åtkomst

Det alternativ som nu tagits fram ersätter inte Sambi utan ska ses som ett steg i rätt riktning för de som annars har svårt att hinna med tidplanen och som redan genomgått en granskning av LIS (Ledningssystem för informationssäkerhet).

– Det här innebär att de som är uppkopplade mot Ineras tjänster och därmed redan har krav på LIS kan dra nytta av den tillitsgranskningsprocess de redan har genomgått, säger Kristina Fridensköld, chef för eHälsomyndighetens avdelning för digitalisering.

– För de som redan valt att gå med i federationen Sambi eller står inför att göra det finns fortsatt flera fördelar med det. De får exempelvis single-sign on till de tjänster som finns inom federationen, valfrihet när det gäller e-identitetsutgivare, möjlighet att välja egen katalog och på sikt få tillgång till fler tjänster inom sektorn. Sambi är också det alternativ som gäller för de aktörer som inte använder Ineras tjänster, säger Kristina Fridensköld.

eHälsomyndighetens nya säkrare åtkomstlösning finns på plats sedan november 2017. Den innebär att alla aktörer som använder eHälsomyndighetens tjänster behöver genomföra vissa tekniska och administrativa förändringar innan november 2019.

Mer om Säker åtkomst finns på eHälsomyndighetens webbplats.