Nu ska eHälsomyndigheten bygga Nationella läkemedelslistan

Regeringen har gett eHälsomyndigheten i uppdrag att utveckla och införa Nationella läkemedelslistan. Arbetet ska ske i samverkan med ett flertal myndigheter, organisationer och representanter för patienterna.

– Med Nationella läkemedelslistan blir det mycket enklare för de som arbetar inom vården, omsorgen och apoteken samt för patienten själv att skapa sig en helhetsbild av patientens läkemedelsbehandling. Det leder till ökad patientsäkerhet, effektivare läkemedelsanvändning och ökad patientdelaktighet, säger Peter Alvinsson, chef för avdelningen e-hälsotjänster på eHälsomyndigheten.

Nationella läkemedelslistan blir en rikstäckande informationskälla som ska ge vården, omsorgen, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Den kommer att ersätta dagens receptregister och läkemedelsförteckningen.

– Jag och mina medarbetare har redan kommit i gång med förberedelserna. Bland annat har vi startat rekryteringen av de omkring 30 nya medarbetare som ska bygga upp Nationella läkemedelslistan. Vi har även inlett samarbete med andra aktörer som är berörda, säger Peter Alvinsson.

Bland de organisationer och myndigheter som eHälsomyndigheten ska samverka med finns Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Inera, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, systemleverantörer, vård- och apoteksaktörer samt patientföreträdare.

Tidplan Nationella läkemedelslistan
Riksdagen röstade den 13 juni 2018 ja till regeringens förslag om Nationella läkemedelslistan. Den nya lagen om Nationella läkemedelslistan och andra lagändringar börjar gälla den 1 juni 2020. Då ska eHälsomyndigheten vara klar med den tekniska lösningen och det ska vara möjligt för vård och apotek att ansluta sig. Två år senare, den 1 juni 2022, ska samtliga vård- och apoteksaktörer ha anslutit sina system till Nationella läkemedelslistan.

Ladda ner pressbild på Peter Alvinsson

För mer information kontakta
Jenny Hellgren, kommunikationsstrateg, eHälsomyndigheten,
010-458 62 41, 076-140 26 41 eller jenny.hellgren@ehalsomyndigheten.se

Bild på Peter Alvinsson
Peter Alvinsson, chef för avdelningen e-hälsotjänster på eHälsomyndigheten