Mer tid för anpassningar till vår nya åtkomstlösning

eHälsomyndigheten arbetar för att höja säkerheten i it-system och register som hanterar känsliga personuppgifter. Därför har vi infört en ny åtkomstlösning för anslutning till våra tjänster. Arbetet ska vara slutfört i november 2019.

Sedan flera år har eHälsomyndigheten fört en dialog med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Inera och Sveriges Apoteksförening om frågor som rör säker åtkomst till våra tjänster.

Målet är att vi tillsammans ska kunna hantera Sveriges invånares personuppgifter på ett säkert sätt.

Flera aktörer har uttryckt att de har svårt att hinna med att göra nödvändiga anpassningar, och därför gör vi det möjligt att arbeta med detta till november 2019, säger Peter Alvinsson, chef för avdelningen e-hälsotjänster på eHälsomyndigheten.

Den tidigare tidplanen angav maj nästa år som slutpunkt.

Vilka berörs?
Den nya åtkomstlösningen påverkar alla som bedriver apoteks- eller vård- och omsorgsverksamhet och som använder våra tjänster. Det gäller exempelvis vid förskrivning och expediering av e-recept, förskrivning för dos-patienter (Pascal), användning av nationell patientöversikt (NPÖ) eller andra tjänster som hämtar information om patienter.

Vad behöver de göra?
De nya kraven gäller alla aktörer som ansluter till eHälsomyndighetens e-tjänster, såsom apotek, kommuner, landsting/regioner, veterinärer, privata vårdgivare. Dessa behöver:

  • ha ett avtal med eHälsomyndigheten.
  • bli medlem i federationen Sambi, som säkerställer att man uppfyller de säkerhetskrav som ställs på bland annat hantering av person- och patientuppgifter.
  • säkerställa att leverantörerna av de system man använder genomför en teknisk anpassning.

– Utöver att gå aktörerna till mötes när det gäller tidsplanen, vill vi från eHälsomyndighetens sida betona att vi ser det som mycket positivt om SKL skulle undersöka möjligheterna att upphandla ombudstjänster åt sina medlemmar, säger Peter Alvinsson.

Nyligen har eHälsomyndigheten tillsammans med en rad andra myndigheter fått ett regeringsuppdrag att utreda den nationella infrastrukturen. Här finns möjlighet att lyfta frågan om hur Sverige på nationell nivå bör arbeta framöver med tillitshantering när det gäller individ, organisation och system.

Mer information om säker åtkomst