Ja till Nationella läkemedelslistan

Riksdagen röstade den 13 juni 2018 ja till regeringens förslag om Nationella läkemedelslistan. Det innebär att Nationella läkemedelslistan blir verklighet och att registret ska föras av eHälsomyndigheten.

Bild med personer som representerar vården, patienterna och apoteken.

Nationella läkemedelslistan ska ersätta dagens receptregister och läkemedelsförteckningen.

– Nationella läkemedelslistan ger de som arbetar inom vården, omsorgen och apoteken samt patienten själv en samlad, korrekt och aktuell bild av patientens läkemedelsbehandling. Det leder till ökad patientsäkerhet, effektivare läkemedelsanvändning och ökad patientdelaktighet, säger Peter Alvinsson, chef för avdelningen e-hälsotjänster på eHälsomyndigheten.

Den nya lagen om Nationella läkemedelslistan och andra lagändringar börjar gälla den 1 juni 2020. Då ska eHälsomyndigheten vara klar med den tekniska lösningen och det ska vara möjligt för vård och apotek att ansluta sig. Två år senare, den 1 juni 2022, ska samtliga vård- och apoteksaktörer ha anslutit sina system till Nationella läkemedelslistan.