Hur arbetar Norge med e-hälsa?

Norge har två olika myndigheter som ansvarar för e-hälsoområdet. Den ena, Direktoratet för e-helse, ansvarar för nationell styrning och koordinering och har ansvar för att bland annat implementera politiken. Själva utvecklingen och förvaltningen av digitala lösningar sköts av en annan myndighet, Norsk helsenett.

I oktober åkte en projektgrupp från eHälsomyndigheten till Oslo för att höra om hur Norge och Oslo kommun jobbar med e-hälsa. Syftet med besöket var att utbyta erfarenheter och få inspiration till uppdraget som handlar om e-hälsostöd till kommuner.

Läs mer om eHälsomyndighetens uppdrag om e-hälsostöd till kommuner här

Precis som i Sverige har Norge många aktörer som behöver samarbeta för att skapa möjligheter för god hälsa; allt från departementen till andra myndigheter, regioner och hela 422 kommuner. Under 2020 kommer dock en reform där 422 kommuner ska bli 356, och 19 regioner ska bli 11.

Projektgruppen från eHälsomyndigheten träffade även Oslo kommun som berättade om hur de arbetar för att öka digitaliseringen i sina olika stadsdelar. Bland annat arbetar de tillsammans med andra kommuner för att ta fram gemensamma ramavtal och på så sätt höja kvaliteten på upphandlingarna. En annan framgångsfaktor är att man samlar chefer och politiker från kommunerna för att prata om hur den digitala utvecklingen ser ut så att kommunerna kan inspireras av varandra.

Mer om e-hälsa i Norden på Nordisk e-hälsosamling

Vill du veta mer om hur Norge och de andra nordiska länderna jobbar med e-hälsa? Den 19–23 november kan du se filmer på eHälsomyndighetens webbplats där eHälsomyndigheten har bjudit in våra grannländer till att diskutera gemensamma frågor, dela erfarenheter och hitta områden för framtida samarbeten inom e-hälsa.