​Enkelt verktyg ökar kunskap om juridik i vård och omsorg

Lagbok
Digital verksamhetsutveckling i vården finns på: https://div.socialstyrelsen.se.

Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten har vidareutvecklat det digitala juridiska stöd som lanserades tidigare i år. Nu får landsting, kommuner och privata aktörer inom vård och socialtjänst fördjupade förklaringar till fler juridiska begrepp.

Den digitala utvecklingen innebär att de som arbetar i vården och socialtjänsten ställs inför nya juridiska frågor.

– Det kan handla om vilka regler som gäller för att skicka e-post eller sms till en patient eller klient. På webbplatsen Digital verksamhetsutveckling i vården besvarar vi dessa frågor, säger Evamaria Nerell, utredare på Socialstyrelsen.

Förutom en särskild del om juridiskt stöd erbjuder webbplatsen även matnyttigt material och enkla utbildningar om e-hälsa och digital verksamhetsutveckling i vården och socialtjänsten. Syftet är att inspirera och underlätta för alla som arbetar med e-hälsa och digitalisering i landsting, kommuner och hos privata vårdgivare.

I Vision e-hälsa 2025 är regelverk ett av de insatsområden som särskilt pekas ut. Här handlar frågorna ofta om att väga olika intressen mot varandra såsom skydd för personlig integritet, kvalitet, säkerhet och effektivitet.

– Juridiska frågor är alltid aktuella när vården och socialtjänsten digitaliseras. Vår förhoppning är att medarbetarna i vård och socialtjänst ska få god nytta av det utökade stödet, säger är Erika Burlin Hellman, kommunikationschef på eHälsomyndigheten.

Webbplatsen inklusive det vidareutvecklade digitala juridiska stödet är ett resultat av uppdrag från regeringen till Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten.

Digital verksamhetsutveckling i vården finns på: https://div.socialstyrelsen.se

Vision e-hälsa 2025

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

För mer information kontakta

Lars Kämpe, pressansvarig, eHälsomyndigheten, 0761-44 40 57 eller lars.kampe@ehalsomyndigheten.se

Evamaria Nerell, utredare, Socialstyrelsen, 075-247 31 39 eller evamaria.nerell@socialstyrelsen.se