eHälsomyndighetens tjänster fungerar men problem med frikort kvarstår

Efter utredning av ett stort antal inrapporterade ärenden ser vi att det inte är något fel i beräkningstjänsten hos eHälsomyndigheten. Problemen som uppstått handlar om konsekvenser av höjningen av högkostnadsskyddet i form av ändrade rabattnivåer. Dessutom ser det ut att finnas behov av tekniska anpassningar mellan vissa apoteks system och eHälsomyndigheten gällande frikort utfärdade 2017.

eHälsomyndigheten har säkerställt att det inte är fel i våra tjänster kopplade till högkostnadsskyddet och höjningen vid årsskiftet med 50 kronor till 2 250 kronor under en tolvmånadersperiod.

För att bättre tydliggöra konsekvenserna av det höjda taket i högkostnadsskyddet, har eHälsomyndigheten tagit fram exempel som apoteken kan använda av vid behov. Se länk längre ned på sidan.

eHälsomyndigheten har i dag haft kontakt med samtliga apotekskedjor och inlett en dialog med berörda systemleverantörer kring problemen med frikorten.

Vissa apotekskunder får från och med den 1 januari vid ett enskilt köp en ändrad rabatt och får därför betala mer för sina förmånsberättigade läkemedel. Det gäller de kunder som sedan 2017 är inne i en befintlig högkostnadsperiod och som köpt förmånsberättigade läkemedel för mer än 1100 kronor. Övriga apotekskunder märker inte av förändringen vid ett enskilt köp.

Kunderna behöver aldrig betala mer än 2 250 kr under en tolvmånadersperiod för läkemedel inom högkostnadsskyddet, totalt sett 50 kronor mer än före höjningen av taket i högkostnadsskyddet.

För mer information kontakta:

Apotek som vill rapportera in avvikelser ska i första hand vända sig till sin support.

I andra hand går det bra att kontakta vår kundtjänst på 0771-766 200.

För pressfrågor, kontakta Erika Burlin Hellman, kommunikationschef, 010-458 63 56,
076-144 40 56, erika.burlin.hellman@ehalsomyndigheten.se.