eHälsomyndighetens tjänst för läkemedel nu i 1177 Vårdguiden

Från och med den 28 november ersätts läkemedelstjänsterna i 1177 Vårdguiden med eHälsomyndighetens tjänst Läkemedelskollen.

Carl Jarnling
Carl Jarnling, eHälsomyndigheten.

– Läkemedelskollen blir nu en integrerad del av 1177 Vårdguiden. Den stora skillnaden för invånarna är ett modernare och mer överskådligt gränssnitt och att de kan gå från 1177 Vårdguiden till Läkemedelskollens tjänster utan att behöva logga in igen. Vi genomför också detta för att det är rationellt och kostnadseffektivt att ha en nationell läkemedelstjänst för Sveriges invånare, säger Carl Jarnling, enhetschef på eHälsomyndigheten.

Invånare som loggar in i 1177 Vårdguiden kan precis som tidigare se sina aktuella e-recept, uthämtade läkemedel och uppgifter från Högkostnadsdatabasen. Dessutom finns nu möjlighet för vårdnadshavare att se information om sina barns aktuella och uthämtade recept upp till dess att barnen fyller tolv år.

Läkemedelskollen, som från och med den 28 november nås via inloggning på 1177.se, är eHälsomyndighetens namn på den tjänst där invånare kan se uppgifter om sina läkemedel med mera. I 1177 Vårdguiden används inte namnet Läkemedelskollen, bara benämningen ”läkemedelstjänster”.

Läkemedelskollen togs fram av eHälsomyndigheten 2016. Informationen i Läkemedeskollen hämtas från eHälsomyndighetens register Receptdepån, Läkemedelsförteckningen och Högkostnadsdatabasen.

Bakom 1177 Vårdguiden står den svenska sjukvården genom alla landsting och regioner i samverkan. Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan invånarna se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt.

För mer information kontakta

Lars Kämpe, pressansvarig, eHälsomyndigheten, 0761-44 40 57 eller lars.kampe@ehalsomyndigheten.se