eHälsomyndigheten anordnar nordisk e-hälsosamling

eHälsomyndigheten bjuder in de nordiska grannländerna för att diskutera gemensamma frågor, dela erfarenheter och hitta områden för framtida samarbete inom e-hälsa. Den 19–23 november publiceras filmer från e-hälsosamlingen på eHälsomyndighetens webbplats.

Illustation över digital data inom hälso- och sjukvård

Deltagarna på e-hälsosamlingen arbetar med e-hälsa i de nordiska länderna och kommer från departement, myndigheter och organisationer. Samlingen äger rum i november och fokuserar på gemensamma frågor som driver e-hälsoutvecklingen framåt, och framförallt på ländernas arbete med nationella läkemedelslistor och standarder.

– Det ska bli spännande att ta del av de andra nordiska ländernas erfarenheter. Meningen är att vi ska lära och inspireras av varandra, säger Annemieke Ålenius som är avdelningschef för samordning på eHälsomyndigheten.

Samtalen kring standarder och nationella läkemedelslistor kommer att filmas och finns tillgängliga på vår webbplats från och med den 19 november.

Uppdrag från regeringen

eHälsomyndigheten har fått i uppdrag att ordna en nordisk e-hälsosamling under hösten 2018 som en del av Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Ett prioriterat område för ministerrådet och det svenska ordförandeskapet är digitalisering och e-hälsa.

E-hälsokonferens i Storuman

Samma vecka, den 20–21 november äger en konferens om vård på distans rum i Storuman. Även den hålls inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. eHälsomyndigheten är medarrangör och håller i två pass. Det första handlar om arbetet med e-recept över landsgränser. Under det andra passet diskuteras hur vårdkonsumtion påverkas av digitala vårdtjänster. Konferensen går att följa i eHälsomyndighetens och Glesbygdsmedicinskt centrums digitala kanaler.

För mer information kontakta

Lars Kämpe, pressansvarig, eHälsomyndigheten, 010-458 63 57, 076-144 40 57 eller lars.kampe@ehalsomyndigheten.se.


Aktörer vi samverkar med: