E-recept för djur nu över 80 procent

Användningen av e-recept för djur fortsätter att öka. Det visar de senaste siffrorna från eHälsomyndigheten. Under oktober 2018 var 82 procent av recepten för läkemedel till djur e-recept, vilket kan jämföras med oktober 2017 då e-recepten stod för 76 procent.

Häst och papegoja med apotekspåse
Användningen av e-recept för djur innebär en smidigare och säkrare recepthantering.

Alla e-recept, även de för djur, lagras hos eHälsomyndigheten som har ansvar för det nationella registret Receptdepå djur. E-recepten skickar veterinären direkt från sin dator och e-recepten hamnar då hos eHälsomyndigheten. Apoteken kan sedan hämta e-receptet och lämna ut läkemedlet till djurägaren. Vissa apotek är mer specialiserade på djurläkemedel än andra, men alla öppenvårdsapotek ska ta in djurläkemedlen inom 24 timmar.

En förklaring till att e-recepten ökar är att allt fler vårdsystem för djur har utvecklat funktioner för att skicka e-recept. Att djurägarna är vana att få sina egna läkemedel på e-recept bedöms också öka efterfrågan från veterinärernas kunder.

Användningen av e-recept för djur innebär en smidigare och säkrare recepthantering. Exempelvis blir receptexpeditionen snabbare med e-recept och de behöver inte skrivas in manuellt eftersom informationen förs över automatiskt.

När läkemedel förskrivs till människor används e-recept i hela 99 procent av fallen. Även dessa e-recept lagras hos eHälsomyndigheten.

 

Andel e-recept vid förskrivning av läkemedel till djur (gäller oktober månad för respektive år)

2018                                    82 procent

2017                                    76 procent

2016                                    65 procent

2015                                    56 procent

2014                                    44 procent

 

För mer information kontakta

Lars Kämpe, pressansvarig, eHälsomyndigheten, 010-458 63 57, 076‑144 40 57 eller lars.kampe@ehalsomyndigheten.se