Årsrapport kartlägger e-hälsoområdet

Regeringen satsar under 2018 cirka 400 miljoner kronor på uppdrag där e-hälsa särskilt pekas ut. Det framgår av den årsrapport som eHälsomyndigheten har lämnat till Socialdepartementet. I rapporten har eHälsomyndigheten även som en del i arbetet för Vision e-hälsa 2025 kartlagt kunskapshöjande initiativ som kan leda till ökad användning av digitalisering i socialtjänst och vård.

Porträtt av Annemieke Ålenius

Av de 400 miljoner kronor som satsas på e-hälsa avser 350 miljoner kronor stöd till kommunerna för investeringar i välfärdsteknik inom omsorgen.

Utöver detta tillkommer de uppdrag och satsningar som finansieras inom ramen för myndigheternas ordinarie anslag.

– Mycket av styrningen av e-hälsopolitiken förutsätter att statliga myndigheter även gör betydande satsningar på e-hälsoområdet i enlighet med sina myndighetsinstruktioner, säger Annemieke Ålenius, chef för eHälsomyndighetens avdelning för samordning.

Årsrapporten innehåller en grafisk presentation över de olika aktörerna inom e-hälsoområdet och hur de förhåller sig till varandra utifrån ett styrningsperspektiv. Kartläggningen pekar på att flera olika typer av styrning använts inom området.

Ny kartläggning av kunskapsinitiativ

I årsrapporten finns även en kartläggning av de nationella kunskapshöjande initiativ som stödjer en ökad digitalisering inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

– Syftet med denna del av rapporten är att öka kännedomen bland medarbetare som är delaktiga i digitaliseringen av socialtjänst och vård om de kunskapshöjande initiativ som redan finns i dag, säger Annemieke Ålenius.

För att få en fullständig bild av Sveriges e-hälsa krävs också att blickarna riktas utanför Sveriges gränser eftersom det bedrivs ett omfattande samarbete inom Norden, EU och globalt. Rapporten innehåller följaktligen ett kapitel som beskriver eHälsomyndighetens internationella e-hälsosamarbeten.

– Hälso- och sjukvården berörs av internationella samarbeten och det gäller även e-hälsa. Därför är det viktigt att följa utvecklingen och förstå vilka svenska aktörer som arbetar med e-hälsa nationellt och internationellt och hur planerna framåt ser ut, säger Annemieke Ålenius.

Läs Årsrapport 2018