Apotekens seniorvecka 2018 har fokus på äldres läkemedel

Den 9–15 april 2018 fokuserar apoteken i Sverige på seniorers läkemedel. För första gången samlas apotek, eHälsomyndigheten, Linnéuniversitetet, Unionen och Apotekarsocieteten i en gemensam satsning för att lyfta kunskapen om äldres läkemedelsbehandling – Apotekens seniorvecka 2018.

farmaceut och kund
Foto: eHälsomyndigheten/Bsmart

Under temaveckan, som initierats av Sveriges Apoteksförening, erbjuder farmaceuterna på landets omkring 1 400 apotek alla kunder över 75 år en genomgång med det elektroniska expertstödet EES. Under förutsättning att kunden samtycker, gör farmaceuten en analys och kontrollerar om de utskrivna läkemedlen är lämpliga i förhållande till personens ålder, doseringen och att läkemedlen inte krockar med varandra.

Farmaceuterna har alltid möjlighet att erbjuda kunden en läkemedelsanalys med EES, men kan också göra bedömningen att det inte behövs i det enskilda fallet. Med EES kan olämpliga förskrivningar upptäckas och fler äldre må bra av sina läkemedel. Förhoppningen är att fler ska få upp ögonen för att läkemedel måste användas på rätt sätt för att ge önskad effekt.

Förra året gjordes 2,5 miljoner EES-analyser

EES är ett datorstöd som eHälsomyndigheten har tagit fram för att jämföra läkemedelsinformationen i kundens alla elektroniska recept. Farmaceuten analyserar eventuella signaler om risk för läkemedelskrockar, olämpliga läkemedel eller feldoseringar.

– Under 2017 gjordes 2,5 miljoner analyser med hjälp av EES på apoteken. Det innebar en rejäl ökning jämfört med året innan då antalet analyser var drygt 950 000. Med apotekens seniorvecka 2018 tror vi att användningen av EES ska öka ytterligare och att fler apotekskunder som hämtar ut läkemedel på recept i framtiden ber farmaceuterna att använda EES. Det säger Gerd Sandberg, produktansvarig för EES på eHälsomyndigheten.

Enligt statistik från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ökade andelen personer över 75 år som har tio eller fler läkemedel mellan 2016 och 2017. Inom hemtjänsten hade 24,2 procent tio eller fler läkemedel förskrivna 2017, och inom särskilt boende 31,9 procent. Det är en ökning med 3 respektive 6 procentenheter.

Mer om EES finns på vår webbplats. Där finns också den nya webbutbildningen om EES som är avsedd för farmaceuter.