Annika Strandhäll och Janna Valik invigde nya lokalerna

Onsdag den 30 maj hölls den officiella invigningen av eHälsomyndighetens lokaler på Södra Långgatan 60 i Kalmar. På plats fanns socialminister Annika Strandhäll som tillsammans med gd Janna Valik klippte bandet och på så sätt markerade att eHälsomyndighetens omlokalisering nu är genomförd.

Annika Strandhäll och Janna Valik
Socialminister Annika Strandhäll och generaldirektör Janna Valik.

Annika Strandhäll berättade bland annat i sitt tal att hon är mycket nöjd med hur bra det har gått att rekrytera nya medarbetare till myndigheten.

Bland gästerna fanns representanter för kommunen, landstinget och länsstyrelsen. Några gäster hade också åkt ner från Stockholm, bland annat var både Sveriges Apoteksförening och Apotekarsocieteten på plats.

I sitt tal valde Janna Valik att lyfta fram såväl tidigare anställda på eHälsomyndigheten som de nuvarande medarbetarna. Hon pekade på det goda arbete som gjordes vid överlämningen av arbetsuppgifter i samband med myndighetens flytt.

eHälsomyndigheten har i dag 137 anställda i Kalmar. Dessutom pågår rekrytering till ytterligare ett 20-tal tjänster.