Södra Långgatan 60 blir eHälsomyndighetens nya adress

eHälsomyndigheten flyttar in på Södra Långgatan 60 i Kalmar. Det står klart sedan ett hyreskontrakt har tecknats med fastighetsägaren LW Fastigheter. Inflyttningen sker i etapper med början den 15 september. När flytten är genomförd under hösten lämnar eHälsomyndigheten sina tillfälliga lokaler på Borgmästaregatan 5.

– Våra nya permanenta kontorslokaler i Kalmar passar oss utmärkt. Läget är bra med goda kommunikationer samtidigt som den öppna planlösningen lämpar sig väl för vårt sätt att arbeta, säger Bo Strömberg, programansvarig för etableringen av eHälsomyndigheten i Kalmar.

Det nu tecknade kontraktet löper på sex år med möjlighet till förlängning. Kontorslokalen omfattar knappt 2 000 kvadratmeter och fastighetsägaren har åtagit sig att göra vissa anpassningar av lokalen innan eHälsomyndigheten flyttar in.

– Det känns extra viktigt att kunna erbjuda våra medarbetare en bra arbetsmiljö nu när vi har många nyanställda och fortfarande rekryterar personal till Kalmar, säger Bo Strömberg på eHälsomyndigheten.

100 jobb i Kalmar
Bakgrunden till hyreskontraktet är att regeringen förra året beslutade att lokalisera eHälsomyndighetens säte och merparten av verksamheten till Kalmar. Enligt beslutet ska lokaliseringen vara genomförd senast den 1 maj 2018.

– Vi är glada över att vi kommit överens med eHälsomyndigheten och att vi har fått möjligheten att hjälpa till med etableringen i Kalmar, säger Anders Jalmander, styrelseledamot LW Fastigheter AB.

Sedan slutet av 2016 pågår en omfattande rekryteringskampanj där eHälsomyndigheten rekryterar ny personal. I dag har 67 nya medarbetare anställts för placering i Kalmar. När rekryteringen är klar ska myndigheten ha 100 anställda i Kalmar och ett 50-tal i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta
Erika Burlin Hellman, pressansvarig på eHälsomyndigheten, 010-458 63 56, 076 144 40 56 eller erika.burlin.hellman@ehalsomyndigheten.se.