Seminarium: Dokumentation i vård och omsorg – vad säger lagen?

Den 18 januari 2018 håller eHälsomyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen ett seminarium om hur patientjournal och personakt kan, och ska, användas inom vård och omsorg.

Seminariet vänder sig till verksamma inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten med flera. Även du som journalist är välkommen till det kostnadsfria seminariet

Inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten finns ett stort behov av juridiskt stöd vid journalföring och dokumentation i personakter. Exempel på vanliga frågor kan vara:

  • Vem ska journalföra och vem får göra det?
  • Får olika vårdgivare dokumentera i samma patientjournal?
  • Vilka regler gäller för sammanhållen journal?
  • Vad gäller för dokumentation i omsorgens personakter?
  • Vilken rätt har individen till sin egen dokumentation?

Vid seminariet medverkar statssekreterare Agneta Karlsson tillsammans med eHälsomyndighetens generaldirektör Janna Valik och tf avdelningschef Jean-Luc af Geijerstam samt avdelningschef Jenny Rehnman och projektledare Evamaria Nerell från Socialstyrelsen. Dessutom finns en panel med representanter från professionen med på scenen. Moderator är Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen.

Tid: 18 januari, 2018, klockan 10.00–13.00, lunch serveras

Plats: Musiksalen, Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm

Föranmälan: Som journalist föranmäler du dig till Lars Kämpe, tf. pressansvarig, eHälsomyndigheten, lars.kampe@ehalsomyndigheten.se.

Seminariet filmas och strax efter att det har genomförts lägger vi ut filmen på vår webbplats ehalsomyndigheten.se.

För mer information kontakta

Lars Kämpe, tf. pressansvarig, eHälsomyndigheten, 010-458 63 57, 076‑144 40 57 eller lars.kampe@ehalsomyndigheten.se