Pressinbjudan: Är e-hälsa lösningen på de nya folksjukdomarna?

Allt fler patienter får allt mer sammansatta behov av vård och omsorg. Kunskapsutvecklingen gör att professioner måste specialisera sig för att hänga med i utvecklingen. Det leder till att patienter behöver träffa allt fler professionella för att få hjälp med sin samlade behovsbild. I den ökade komplexiteten är det endast informationen runt patienterna som kan skapa den samordning som krävs. Hur kan e-hälsa bidra till att förbättra för patienterna?

Jesper Olsson, eHälsomyndigheten, ger en bild av nuläget för e-hälsan i Sverige och i jämförelse med andra länder. Jean-Luc af Geijerstam berättar hur eHälsomyndighetens ansvar ser ut. Jesper Olsson och Karina Tellinger, SKL, från samordningskansliet för Vision e-hälsa, presenterar arbetet med handlingsplanen. Moderator är Hanna Brodda.

Medverkande:
Agneta Karlsson, statssekreterare hos Gabriel Wikström, minister för folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor
Janna Valik, gd, eHälsomyndigheten
Jesper Olsson, strateg, eHälsomyndigheten
Karina Tellinger, samordnare, SKL
Jean-Luc af Geijerstam, tf chef Avdelningen för samordning, eHälsomyndigheten

Diskussionsfrågor:

 • Är e-hälsa lösningen på samordningsbehovet för multisjuka patienter?
 • Hur går arbetet med e-hälsovisionen?
 • Vad kan staten, landstingen/regionerna och kommunerna göra bättre?
 • Vad behöver göras framöver?
 • I panelen:
  Annika Wohlin, förbundsstyrelsen, Vårdförbundet
  Peter Graf, vd, Tiohundra AB
  Niklas Eklöf, digital strateg, eHälsomyndigheten
  Eva Helmersson, diagnosstödjare ms, Neuroförbundet
  Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland


  Tid: Tisdagen den 4 juli, klockan 13.00-14.00

  Plats: Narvas trädgård, Birgers Gränd 4/Strandgatan 15 i Visby