Peter Alvinsson ny chef för e-hälsotjänster

Från och med den 1 november är Peter Alvinsson chef på avdelningen för e‑hälsotjänster på eHälsomyndigheten. Peter bor i Mönsterås och är placerad på eHälsomyndigheten i Kalmar.

Porträtt av Peter Alvinsson
Från och med den 1 november är Peter Alvinsson chef på avdelningen för e‑hälsotjänster på eHälsomyndigheten.

Peter har under övervägande delen av sitt yrkesliv arbetat med it-frågor med inriktning mot hälso- och sjukvård samt ledning och styrning.

Efter studier vid Högskolan i Jönköping i mitten av nittiotalet började Peter på landstinget i Kalmar län. I landstinget hade han en rad olika uppdrag i ledande befattningar, bland annat som it-strateg och chef för landstingets it-stab.

De senaste åren har Peter arbetat som konsult inom e-hälsa och som avdelningschef för infrastruktur på Inera samt i det egna familjeföretaget.

– Peter Alvinsson får en viktig roll i eHälsomyndighetens nya organisation. Jag värdesätter särskilt hans breda it-erfarenhet från hälso- och sjukvårdssektorn, säger Janna Valik, generaldirektör på eHälsomyndigheten.

Medarbetare både i Kalmar och Stockholm

Förra året beslutade regeringen att flytta eHälsomyndighetens säte och merparten av verksamheten från Stockholm till Kalmar. När den nya organisationen är fullt bemannad ska myndigheten ha drygt 100 anställda i Kalmar och ett 50-tal i Stockholm. Hittills har 88 nya medarbetare rekryterats till eHälsomyndigheten i Kalmar.

Avdelningen för e-hälsotjänster har medarbetare i både Kalmar och Stockholm. Enheterna invånartjänster samt kundsamverkan och anslutning är placerade i Stockholm, medan övriga är placerade i Kalmar.

För mer information kontakta

Lars Kämpe, tf. pressansvarig, eHälsomyndigheten, 010-458 63 57, 076-144 40 57 eller lars.kampe@ehalsomyndigheten.se