Ökad användning av expertstöd på apoteken

Användningen av EES, Elektroniskt expertstöd, mer än fördubblades på landets apotek under 2016. EES som bland annat hjälper farmaceuterna att se hur ett recept passar in med kundens övriga läkemedel användes under året vid över 950 000 tillfällen. Motsvarande siffra för år 2015 var drygt 400 000.

EES, Elektroniskt expertstöd tillhandahålls av eHälsomyndigheten och används av dem som arbetar på apotek. När en kund ska hämta ut ett recept kan farmaceuten, efter samtycke från kunden, enkelt med en knapptryckning kontrollera det aktuella läkemedlet. Farmaceuten ser då exempelvis om:

  • Kunden har flera läkemedel med samma verkan.
  • Kunden har läkemedel som krockar med varandra.
  • Läkemedlet är olämpligt med hänsyn till kundens ålder.
  • Doseringen är för hög (gäller speciellt barn och äldre).

Med den information som EES ger kan farmaceuten vid behov diskutera medicineringen med kunden eller ta direktkontakt med förskrivaren för att justera receptet.

– Det är mycket bra att användningen av EES ökar på apoteken. Alla tjänar på det eftersom informationen i EES bidrar till bättre läkemedelsanvändning och ökad patientsäkerhet, säger Bodil Lidström, farmacie doktor och legitimerad apotekare på eHälsomyndigheten.

Första gången apoteken använder EES krävs ett samtycke från kunden, som kan lämna detta muntligt. Samtycket gäller sedan tills vidare på alla apotek. För den kund som hämtar ut sitt recept via ombud med fullmakt behövs ett skriftligt samtycke eller att kunden tidigare lämnat sitt samtycke.

– Var tionde äldre över 75 år behandlas exempelvis med tio eller fler olika läkemedel och det kan öka risken för biverkningar som trötthet och yrsel. Fler apotekskunder som hämtar ut läkemedel på recept borde be farmaceuterna att använda EES. Det går snabbt och innebär en ökad trygghet för kunderna, säger Bodil Lidström.

Bodil Lidström
– Fler apotekskunder som hämtar ut läkemedel på recept borde be farmaceuterna att använda EES. Det går snabbt och innebär en ökad trygghet för kunderna, säger Bodil Lidström, farmacie doktor och legitimerad apotekare på eHälsomyndigheten. Foto: Magnus Glans/eHälsomyndigheten

Fakta om EES

  • EES tillhandahålls och kvalitetsgranskas av eHälsomyndigheten.
  • Erbjuds till alla apotek.
  • Utbildningar om EES för farmaceuter genomförs flera gånger om året.
  • Läs mer i foldern Passar dina mediciner ihop?