Nytt samordningskansli till eHälsomyndigheten

Regeringen gav torsdag den 9 februari eHälsomyndigheten i uppdrag att inrätta ett särskilt samordningskansli för samverkan inom e-hälsofrågorna. Bakgrunden är den ”handlingsplan för samverkan vid genomförande av Vision e-hälsa 2025” som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kom överens om i januari.

Eva-Britt
Eva-Britt Gustafsson, tf. generaldirektör på eHälsomyndigheten. Foto: Peter Nerström.

– Det är glädjande att vi på eHälsomyndigheten får en central roll när det nya samordningskansliet för e-hälsa skapas. På så sätt kommer vår myndighets kompetens inom e-hälsa till nytta på ett nationellt plan även i detta sammanhang. Kansliet sätts upp hos oss, men jag vill understryka att det blir en fristående funktion som består av resurser från staten och SKL, säger Eva-Britt Gustafsson, tf. generaldirektör på eHälsomyndigheten.

Den handlingsplan som regeringen och SKL nu tagit fram konkretiserar hur arbetet mot Vision e-hälsa 2025 ska bedrivas under perioden 2017–2019. Av handlingsplanen framgår att e-hälsoarbetet kräver insatser, delaktighet och engagemang från många aktörer.

Samordningskansliet ska stödja utveckling av den nationella styr- och samverkansorganisationen för e-hälsa. Exempelvis ska kansliet bidra till att arbetet drivs framåt enligt årliga samordningsplaner och samordna utvecklingen av uppföljning inom området e-hälsa. Kansliet ska också ansvara för en webbplats, vars syfte är att skapa en transparens kring det nationella e-hälsoarbetet och underlätta samordningen.

”Vision e-hälsa 2025” är en gemensam vision för e-hälsoarbetet som regeringen och SKL står bakom. Visionen går ut på att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på e‑hälsa.

För mer information kontakta

Lars Kämpe, t.f. pressansvarig, eHälsomyndigheten, 010-458 63 82, 076-144 40 82 eller lars.kampe@ehalsomyndigheten.se.