Nytt regeringsuppdrag till eHälsomyndigheten om den nationella läkemedelslistan

Nu tar regeringen nästa steg i arbetet för att förverkliga en nationell läkemedelslista genom ett uppdrag om en fördjupad förstudie till eHälsomyndigheten.

En nationell läkemedelslista är viktig bland annat för att läkare med flera ska kunna få en helhetsbild över vilka receptbelagda mediciner en patient har, och därmed exempelvis kunna undvika skadliga eller direkt farliga kombinationer av läkemedel.

Arbetet med en nationell läkemedelslista sker i två spår: att ta fram ny lag och anpassning av tekniska system. eHälsomyndigheten har tidigare gjort en första översiktlig förstudie som nu tas vidare genom ett nytt mer konkret uppdrag.

Uppdraget ska rapporteras till Socialdepartementet senast den 31 mars 2018.

En nationell läkemedelslista ger behörig hälso- och sjukvårdspersonal möjlighet att se vilka läkemedel som förskrivits till en patient oavsett vem som har förskrivit dem. Det är en förändring som är efterlängtad av många.

Läs mer i regeringens pressmeddelande.