Ny webbplats för arbetet med Vision e-hälsa 2025

I dag, den 19 oktober 2017,  lanserar samordningskansliet för Vision e-hälsa 2025 en ny logotyp och webbplats för arbetet med e-hälsovisionen. Målsättningen är att, år 2025, ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Med hjälp av e-hälsa ska individens behov vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Detta kallas för Vision e-hälsa 2025.

På den nya webbplatsen kan du bland annat läsa om Vision e-hälsa 2025, lyssna på podcast om e-hälsa och hålla dig uppdaterad om vad som är på gång på e-hälsoområdet.

– Detta är en kampanj för att öka farten på e-hälsoutvecklingen i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Webbplatsens målgrupp är främst ledningspersoner hos kommuner, landsting, privata utförare, stat, näringsliv, akademi och andra berörda aktörer inom e-hälsosektorn, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting.