Ny blankett för dospatienter

Blanketten för dosrecept är från och med den 1 januari 2017 inte en giltig receptblankett efter ett beslut från Läkemedelsverket. Blanketten är därför förenklad och heter nu ”Förteckning recept”.

Blanketten fungerar endast som en förteckning över vilka recept dospatienten har. 

Klicka här för att se hur den nya blanketten ser ut.