Ny åtkomstlösning ökar säkerheten för våra tjänster

Många av våra tjänster som används av externa parter hanterar känsliga personuppgifter. Därför behöver tjänsterna ha hög säkerhet. För att de ska bli ännu säkrare anpassar vi våra system och inför en ny åtkomstlösning.

Den nya åtkomstlösningen innebär att vårdaktörer, apoteksaktörer och systemleverantörer behöver ha gjort tekniska anpassningar i sina system senast maj 2019.

Nu har vi tagit fram information på webben om åtkomstlösningen, federationen Sambi och hur man går till väga för att anpassa sina system.

Läs mer om den nya åtkomstlösningen.