Näringslivskonventet Liveable Scandinavia

Den 29 maj är det dags för näringslivskonventet Liveable Scandinavia. Konventet är ett initiativ där Sverige och Danmark tillsammans fokuserar på hur vi möter morgondagens problemställningar med innovativa, hållbara och inte minst intelligenta lösningar.

Ett av områdena som tas upp på konventet är intelligent hälsovård med fokus på framtidens sjukvård, digitalisering, välfärdsteknologi, patientcentrerad vård och livskvalitet. Vi på eHälsomyndigheten kommer att besöka konventet och ta del av de programpunkter som rör e-hälsa.