Janna Valik ny generaldirektör för eHälsomyndigheten

Regeringen har i dag utsett Janna Valik som generaldirektör för eHälsomyndigheten. Hon kommer närmast från en tjänst som generaldirektör på Boverket. Janna Valik tillträder sin nya tjänst den 19 juni, då hon tar över efter Eva-Britt Gustafsson som varit tf gd sedan 9 januari.

– Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025. eHälsomyndigheten spelar en central roll för att den visionen ska bli verklighet, bland annat genom att samordna regeringens insatser inom e-hälsa. Nu när delar av eHälsomyndighetens verksamhet omlokaliseras till Kalmar är jag glad över att anställa Janna Valik som både har lång erfarenhet av att leda myndigheter och dessutom tidigare har erfarenhet av att leda en myndighet utanför Stockholm, säger Annika Strandhäll, sjukvårdsminister.

Janna Valik har tidigare bland annat arbetat som generaldirektör på Boverket, som är lokaliserat i Karlskrona, samt som generaldirektör på Migrationsverket. Janna Valik har en socionomexamen för Socialhögskolan i Göteborg.