Arbetet med handlingsplanen tar fart

Jesper Olsson, utredare på eHälsomyndigheten, är en av de som ska arbeta på det samordningskansli som regeringen har givit eHälsomyndigheten i uppdrag att inrätta i samverkan med SKL. Vid eHälsomyndighetens frukostseminarium den 10 mars berättade Jesper mer om kansliet och dess roll.

Därefter fortsatte frukostseminariet med en paneldiskussion. Panelen hade representation från professioner och patienter/brukare som gav sin syn på vad som är viktigt för att nå e-hälsovisionens högt satta mål.

Här kan du se seminariet i efterhand.

Roligt, intressant och nervöst. Roligt för att vi får chansen att göra något helt nytt. Intressant för att det handlar om de viktiga e-hälsofrågorna som jag är djupt engagerad i. Slutligen nervöst eftersom e-hälsosverige har stora förväntningar på arbetet med handlingsplanen och det vi ska uträtta. Jesper Olsson, utredare

Medverkande

Jesper Olsson, utredare eHälsomyndigheten

Stig Hanno, vice ordförande, Prostatacancerförbundet

Andreas Hager, grundare av Genia, ett patientsupportsystem där unga kroniskt sjuka och vårdens medarbetare tillsammans förbättrar kvaliteten i vården

Lisbeth Löpare Johansson, strateg Vårdförbundet

Charlotte Wåhlin, förbundsstyrelsen Fysioterapeuterna

Samtalets moderator Eva Reimers, kommunikationschef, eHälsomyndigheten