eHälsomyndigheten välkomnar förslag om ny digitaliseringsmyndighet

I statens utredning SOU 2017:23, digitalförvaltning.nu föreslås bland annat att digitaliseringen i offentlig sektor ska stärkas med hjälp av en digitaliseringsmyndighet. eHälsomyndigheten välkomnar förslaget.

eHälsomyndigheten anser att en specifik styrmyndighet är ett positivt led i arbetet för att stärka digitaliseringen i Sverige. Förslaget kring styrmyndigheten behöver dock förstärkas, framförallt dess styrande roll gentemot andra myndigheter.

I utredningen föreslås att Ekonomistyrningsverket blir förvaltningsmyndighet. Ett alternativt förslag är E-legitimationsnämnden.

eHälsomyndigheten ser dock en risk för att ekonomistyrningsperspektivet tar överhanden om uppdraget läggs hos Ekonomistyrningsverket.

Vår uppfattning är därför att det bör inrättas en ny myndighet som får ansvaret både för digitaliseringen och för E-legitimationsnämndens nuvarande uppgifter. Det andra alternativet är att E-legitimationsnämnden utvecklas till att bli den nya digitaliseringsmyndigheten.

Ett annat förslag i utredningen är att utvidga tjänsten Mina meddelanden. Det tycker vi är positivt. Dock anser vi att det bör utredas om tjänsten ska bli obligatorisk för alla myndigheter inom en viss tidsram, eftersom alla myndigheter inte har omfattande kommunikation med enskilda invånare. 

Här kan du läsa hela remissvaret (pdf).