​eHälsomyndigheten positiv till utökad användning av kunskapsstöd

Apoteksanställd med kund.

Fokus i apoteksmarknadsutredningen [SOU 2017:15] har varit att höja kvaliteten och patientsäkerheten på apoteksmarknaden. Ett sätt att göra det är att använda kunskapsstöd som Elektroniskt expertstöd (EES) i större utsträckning.

eHälsomyndigheten är positiv till utökad användning av EES och andra kunskapsstöd.

– Precis som utredningen har vi konstaterat att farmaceuterna behöver få utbildning i EES. Därför har vi tagit fram en ny webbutbildning som ett komplement till andra former av utbildningar, säger Jean-Luc af Geijerstam, tf. chef avdelningen för samordning, eHälsomyndigheten.

Webbutbildningen ska hjälpa farmaceuterna att använda EES på bästa sätt och lanseras under hösten 2017.

eHälsomyndigheten välkomnar även utredningens övriga förslag. Vi anser att de föreslagna förändringarna kan bidra till en säker, effektiv och jämlik läkemedelsförsörjning där invånarna får god tillgänglighet till och service av apoteken.

Vi är positiva till att lämna ut fler uppgifter till berörda myndigheter för att bidra till ett effektivt tillsynsarbete. Dock anser vi att det behövs förtydliganden i de föreslagna ändringarna för att kunna lämna ut de uppgifter som behövs.

Här kan du läsa hela remissvaret.