Nu lanserar vi webbutbildning för farmaceuter

bild
Nu lanserar eHälsomyndigheten en webbutbildning i EES som ska ge farmaceuterna ännu större möjligheter att bidra till en bättre läkemedelsanvändning.

Med hjälp av en enkel knapptryckning på apotek kan felaktig medicinering undvikas. Användningen av Elektroniskt expertstöd (EES) ökar kraftigt. Nu lanserar eHälsomyndigheten en webbutbildning i EES för att ge farmaceuterna ännu större möjligheter att bidra till en bättre läkemedelsanvändning.

EES är ett beslutsstöd som visar om läkemedlen passar ihop, om dosen är lämplig och om läkemedlet är lämpligt för patientens ålder. I dag är alla apotekskedjor och många fristående apotek anslutna till EES. Varje vecka görs omkring 70 000 kontroller.

Webbutbildningen i EES riktar sig till farmaceuter som expedierar recept på apotek. Syftet med utbildningen är att ge farmaceuterna djupare kunskaper i EES för att kunna bidra till en bättre läkemedelsanvändning och ökad patientsäkerhet.

– Vårt mål är att EES ska bli ett naturligt inslag i det dagliga arbetet på apoteken. Vi är på god väg att nå dit, och hoppas att webbutbildningen ska bidra ytterligare, säger Bodil Lindström, farmacie doktor och legitimerad apotekare på eHälsomyndigheten.

Webbutbildningen innehåller avsnitt om bland annat barn, dubbelmedicinering och äldre. Man behöver inte göra hela utbildningen på en gång, utan farmaceuterna kan göra ett avsnitt i taget när de får tid över. I varje avsnitt finns information om EES, frågor och verklighetstrogna kundfall.

– Tanken är att farmaceuterna ska känna igen sig i kundfallen så att steget mellan teori och praktik inte blir så stort.

Under de senaste åren har eHälsomyndigheten erbjudit fysiska utbildningar i EES. Dessa kommer att fortsätta, men kompletteras av webbutbildningen. Det innebär att alla farmaceuter kommer att kunna få goda kunskaper i EES, oavsett var i landet de befinner sig eller hur länge de har arbetat. Det i sin tur gör förhoppningsvis att användningen av EES ökar.

– Det är mycket bra att användningen av EES ökar på apoteken. Alla tjänar på det eftersom informationen i EES bidrar till bättre läkemedelsanvändning och ökad patientsäkerhet, säger Bodil Lidström.

Läs mer om webbutbildningen i EES.

För mer information kontakta

Lars Kämpe, tf. pressansvarig, eHälsomyndigheten, 010-458 63 57, 076‑144 40 57 eller lars.kampe@ehalsomyndigheten.se