eHälsomyndigheten kommenterar Datainspektionens beslut om Hälsa för mig

eHälsomyndigheten fick den 24 april Datainspektionens beslut angående tillsyn enligt personuppgiftslagen av tjänsten Hälsa för mig.

– Vi ska nu noga gå igenom Datainspektionens beslut och analysera den argumentation och de förelägganden som beslutet innehåller, säger Carl Jarnling, enhetschef Invånartjänster på eHälsomyndigheten.

eHälsomyndighetens bedömning är att det tar ett par veckor innan det går att ta ställning till vilka åtgärder som beslutet från Datainspektionen kan leda till. Datainspektionen inledde sitt tillsynsärende den 30 november 2016. eHälsomyndigheten välkomnade redan då tillsynen och lämnade sitt yttrande till Datainspektionen den 21 december.

Invånaren styr vilken information som lagras

– Datainspektionen har inte begärt några kompletteringar eller klargöranden kring eHälsomyndighetens yttrande. eHälsomyndigheten hade gärna svarat på kompletterande frågor från Datainspektionen under handläggningen för att skapa en djupare förståelse för tjänstens uppbyggnad samt den rättsliga analys som lämnades i myndighetens yttrande. Vi vill vara tydliga med att tjänsten är utformad för den enskilde invånaren och att invånaren styr vilken information som lagras och vilka applikationer den enskilde ansluter. Tjänsten Hälsa för mig sprider med andra ord inga hälsouppgifter, säger Carl Jarnling.

Om Hälsa för mig

eHälsomyndigheten har regeringens uppdrag att ta fram en tjänst där alla vuxna invånare i Sverige ska kunna skapa ett personligt hälsokonto och lagra uppgifter om sin hälsa i ett eget utrymme. Detta framgår av regeringens instruktion för eHälsomyndigheten. Tjänsten, som fått namnet Hälsa för mig, ska vara kostnadsfri och frivillig att använda för den enskilde.

eHälsomyndigheten ska också enligt regeringens instruktion ge tredje part, exempelvis apputvecklare, möjlighet att ansluta tillämpningar och tjänster till Hälsa för mig. Anslutning av tillämpningar och tjänster till en enskilds personliga hälsokonto får enbart göras med den enskildes uttryckliga samtycke.

Tjänsten Hälsa för mig är i dag klar i en första version med begränsade, grundläggande funktioner, men har ännu inte öppnat för användarna.

För mer information kontakta

Lars Kämpe, tf. pressansvarig, eHälsomyndigheten, 010-458 63 82, 076-144 40 82 eller lars.kampe@ehalsomyndigheten.se

Om Hälsa för mig

  • Hälsa för mig är ett personligt konto som hjälper dig att hålla koll på din hälsa.
  • Tjänsten är kostnadsfri och frivillig att använda.
  • Alla vuxna invånare i Sverige kan skapa ett konto.
  • Hälsa för mig är en tjänst från eHälsomyndigheten.

Allt om Hälsa för mig hittar du på halsaformig.se