Möte för Rådet för digitaliseringen av det offentliga Sverige

eHälsomyndigheten deltar i mötet med rådet för digitaliseringen av det offentliga Sverige den 10 maj. Bland annat kommer rådet att diskutera en statlig utredning om effektiv styrning av digitala nationella tjänster och en målbild för den digitala infrastrukturen.