Det behövs enhetlig information om vilka standarder som ska användas

Diskussionsmöte om standarder resulterade i givande diskussioner med deltagarna, som arbetar med standarder i praktiken.

Erika Ericsson, samordnare eHälsomyndigheten, och några diskussionsmötets deltagare
Erika Ericsson, samordnare på eHälsomyndigheten, tillsammans med några av diskussionsmötets deltagare

Ett av eHälsomyndighetens regeringsuppdrag är att i samverkan med Vinnova utarbeta en plan för hur standarder kan förvaltas. För att ta fram planen behöver vi även samverka med de som arbetar med standarder i praktiken, det vill säga bland annat systemleverantörer och beställare inom vård och omsorg. Ambitionen är att planen ska utgå från de gemensamma behoven hos dessa aktörer.

Den 27 september höll vi ett diskussionsmöte med inbjudna representanter från de olika målgrupperna i syfte att ringa in deras behov. Diskussionsmötet är ett första steg i arbetet med att samverka med de som arbetar med standarder och ska använda det stöd som planen resulterar i. Deltagarna fick i grupper diskutera vilka behov olika typer av användare har och hur en lösning kan se ut.

Något som kom fram under mötet är att det finns ett stort behov av stöd för användning av standarder. Det saknas enhetlig, överblickbar information om vilka standarder som ska användas i olika situationer och information om vad man ska göra när standarder helt saknas. Deltagarna önskade också en tydlig beslutsordning – vem har mandat att fatta beslut om de standarder som ska användas?

– Diskussionsmötet var mycket givande för vår del och vi har fått många bra synpunkter som vi kommer att ta med oss in i det fortsatta arbetet, säger Erika Ericsson, strateg på eHälsomyndigheten.

Några av mötets deltagare sitter runt ett bord
Några av mötets deltagare sitter runt ett bord.