Bättre validering av e-recept

För att stärka patientsäkerheten i läkemedelskedjan har eHälsomyndigheten infört utökad validering av e-recept. Det innebär att förskrivare måste vara registrerade med rätt behörighet hos vårdgivaren. Förändringen träder i kraft den 11 november.

Syftet med uppdateringen i e-recepttjänsten är att göra läkemedelskedjan säkrare. Läkare och sjuksköterskor ska använda sin giltiga förskrivarkod i kombination med rätt utfärdarkategori då de förskriver läkemedel på e-recept.

Det är vårdgivaren som ansvarar för att förskrivarna är registrerade med rätt behörighet i vårdinformationssystemen, till exempel att de läkare som har fått sin legitimation är registrerade som leg. läkare. E-recept med felaktiga kombinationer av förskrivarkoder och behörigheter kommer att avvisas.

Den utökade valideringen gäller från den 11 november 2017. E-recept som tagits emot innan detta datum kan expedieras av apoteken giltighetstiden ut.

För mer information

Förskrivare som upplever problem med att e-recept avvisas ska vända sig till sin egen lokala administratör, kundtjänst eller motsvarande för att få hjälp. Vårdgivarens kontaktperson kan vid behov vända sig till eHälsomyndigheten, servicedesk@ehalsomyndigheten.se eller
0771-766 200.