​Visionärt program på Nationella e-hälsodagen 2016

Nu är programmet klart för Nationella e-hälsodagen 9 november. Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström håller öppningsanförande om Vision e-hälsa 2025 – den röda tråden för hela konferensdagen. En lång rad profiler inom hälso- och sjukvård, omsorg och digitalisering ska dela med sig av kunskap och erfarenheter.

Den Nationella e-hälsodagen inleds på den stora scenen i Aula Medica på Karolinska Institutet, och före lunch sätter sedan parallella programpunkter igång.

Inom visionens tre insatsområden – standarder, regelverk och enhetligare begrepp – kommer publiken att från klockan 11 kunna delta i valfria seminarier vid totalt fyra scener.

Alltsammans filmas och streamas på eHälsomyndighetens webbplats så att alla ska kunna ta del av programmet. Ungefär 800 personer får plats i Aula Medica, en lokal där dagen arrangeras för första gången.

– Ambitionen är att göra verkstad av visionen. Därför har vi bjudit in färgstarka profiler med olika perspektiv på e-hälsa som talare, säger Eva Reimers, kommunikationschef på eHälsomyndigheten som är värd för Nationella e-hälsodagen.

Darja Isaksson och Hans Winberg med flera medverkar 
Medverkande är bland andra Darja Isaksson från regeringens innovationsråd, forskaren och patienten Sara Riggare, sjukvårdspolitikens grand old lady Barbro Westerholm (L) samt Hans Winberg från Leading Health Care. Det viktiga anhörigperspektivet representeras av debattören Britt-Marie Ahnrell.

– Vi vill också lyfta omsorgsfrågorna på ett tydligare sätt än tidigare år och kommer att samtala om dilemman i gränslandet kring hälsa, etik och digitalisering, säger Patrik Sundström, ansvarig för e-hälsa inom SKL och medlem av styrgruppen för Nationella e-hälsodagen tillsammans med Eva Reimers och Tracy Mitchell-Björkman, kommunikationschef på Socialdepartementet.

Den nya dataskyddsförordningen presenteras av Eva Maria Broberg med en efterföljande paneldiskussion med representanter från patientorganisationerna, Myndigheten för delaktighet och eHälsomyndigheten.

– Sammantaget hoppas vi ge en fördjupad bild av var e-hälsan i Sverige står idag och framför allt skapa förståelse för de gemensamma utmaningar vi står inför, säger Eva Reimers.

Läs mer om programmet på stora scenen och anmäl dig här

Tre parallella fördjupningsspår med fokus juridik, semantik respektive standarder, kommer inom kort.

Vision e-hälsa 2025
År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Bakom visionen står regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

I programrådet för Nationella e-hälsodagen ingår:
Socialdepartementet, Sveriges kommuner och landsting, SKL, Inera, Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Läkemedelsverket, Vinnova, Swedish Medtech, HSO, Södertälje, Norrbottens läns landsting, Hälsans nya verktyg, SIS, Läkarförbundet, Vårdförbundet, Famna, Vårdföretagarna, Svensk Sjuksköterskeförening, Medical Research Data Management och eHälsomyndigheten.