Vi ses på Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa

eHälsomyndigheten medverkar på Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa den 3-4 februari på Kistamässan. Vi är både utställare och föreläsare. Kom gärna till monter G:10 och lyssna också på föredrag om en webbutbildning om e-hälsa för socialtjänsten torsdag den 4 februari "Vad är egentligen e-hälsa och välfärdsteknik?" Sal E5, klockan 10.40-12.00.

Syftet med vårt deltagande är att lyfta fram eHälsomyndigheten och visa vad vi gör. Ett bra exempel är webbutbildningen om e-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten som vi tagit fram tillsammans med Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, SKL, Famna och Vårdföretagarna.

Utbildningen vänder sig till politiker, chefer och beslutsfattare, profession och IT-personal inom omsorgen, men även de som samarbetar kring brukaren, till exempel kommunal hemsjukvård, har nytta av utbildningen.

Se en kort film om utbildningen här

Här finns webbutbildningen – gör den och få ett intyg