​Vi öppnar betatestmiljö för utveckling av appar till Hälsa för mig

eHälsomyndigheten öppnar nu en betaversion av utvecklings- och testmiljön för utvecklare som vill bygga innovativa tjänster och hälsoapplikationer för Hälsa för mig. Planen är att det personliga hälsokontot Hälsa för mig ska öppnas för invånare under 2016.

Hälsa för mig är ett personligt hälsokonto som ska hjälpa individen att hålla koll på sin hälsa. Det är också en plattform där företag och organisationer kan bygga hälsorelaterade tjänster för invånare, till exempel i form av applikationer, s k appar.

Syftet med Hälsa för mig är att invånare ska kunna spara och överblicka sin egen hälsorelaterade information.

En stor del av nyttan ska skapas med hjälp av olika appar som invånarna kan välja att koppla till Hälsa för mig. Apparna kan, om individen tillåter det hämta, komplettera och visa upp information. På det sättet kan Hälsa för mig stimulera till innovativa tjänster till nytta för invånarna.

I utvecklings- och testmiljön som nu öppnar finns den dokumentation som en apputvecklare behöver för att sätta igång. Här erbjuds möjlighet att utveckla och testa sin app eller tjänst innan man ansöker om att få ansluta den till Hälsa för mig.

eHälsomyndigheten ansvarar för godkännandeprocessen av appar som ska finnas på Hälsa för mig. Utvecklare som vill ansluta sin app eller tjänst till Hälsa för mig måste uppfylla gällande lagstiftning och eHälsomyndighetens krav, till exempel finansiella, tekniska, legala krav på behandling av personuppgifter och klassning av medicintekniska produkter.

Informationsmöte för apputvecklare
Det unika med Hälsa för mig är dels långsiktigheten, dels att Hälsa för mig kombinerar och tillgängliggör information från olika källor på ett och samma konto som individen kan använda i olika appar.

eHälsomyndigheten har bjudit in till ett informationsmöte för apputvecklare den 20 juni. I höst planeras fler möten om Hälsa för mig för olika målgrupper.

Fakta om Hälsa för mig

  • På Hälsa för mig ska individen långsiktigt kunna spara, överblicka och dela sin hälsoinformation från olika källor. Tanken är att ge alla ökad möjlighet att delta i sin egen vård och hälsa, vilket gynnar såväl individ som samhälle.
  • Hälsa för mig drivs av eHälsomyndigheten på uppdrag av Socialdepartementet.
  • Hälsa för mig är frivilligt, kostnadsfritt och säkert – du styr själv din information och bestämmer själv om och vad du vill dela med andra.
  • För mer information kontakta:
    Erika Burlin Hellman, pressansvarig, 010-458 63 56, 076-144 40 56, erika.burlin.hellman@ehalsomyndigheten.se