Vi debatterar stuprören i vården

Vad krävs för att bryta stuprörstänkandet i sjukvården? Det är rubriken för paneldebatten vid Dagens Medicins seminarium om den sammankopplade vården den 10 februari. Lisa Hagberg representerar eHälsomyndigheten i debatten.

Hälso- och sjukvården ligger i dag långt efter i utvecklingen av system för dokumentation, beslut- och processhantering.

Det finns tekniska lösningar som kan binda samman patientens övergångar över organisationsgränser så att vården kan följa patienten i en sammanhängande process. Men bristande samverkan mellan olika vårdgivare leder till dålig kvalitet, resursslöseri och inte minst, en rad negativa upplevelser för patienten.

– Jag vill gärna lyfta fram de tjänster och system som eHälsomyndigheten ansvarar för och som skapar bättre informationsutbyte till nytta för individer, vårdprofession och beslutsfattare, till exempel Hälsa för mig, EES, Min förskrivning, e-recept och Läkemedelskollen, säger Lisa Hagberg, utredare på eHälsomyndigheten.

I paneldebatten medverkan även Beryl Svanberg tf, ordförande, Reumatikerförbundet, Anders Lönnberg, regeringens samordnare för Lifescience, David Liljequist, handläggare e-hälsofrågor, Vårdförbundet, samt Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare, Norrtälje sjukhus.

Frågor som ska diskuteras är till exempel:

  • Vilka strukturer krävs för att skapa effektiva vårdprocesser med stöd av tekniken som möjliggörare?
  • Vad krävs för att skapa ett gränsöverskridande arbete inom sjukvården där patienten blir en naturlig medaktör i vårdkedjan?

Seminariet hålls efter lunch onsdagen den 10 februari på IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16.

Mer information om seminariet här