Urval av standarder ökar interoperabilitet till nytta för individ och samhälle

Utgå från nuläget och visa på alternativa framtida möjligheter med internationella standarder så kan framtidens vårdinformationssystem utvecklas. Det är en av slutsatserna från projektet StandIn som presenterades vid ett frukostseminarium på eHälsomyndigheten i maj och som nu har lämnat in sin slutrapport.

Standardisering är en nyckel till en mer sammanhållen och effektiv vårdkedja. Teknisk interoperabilitet främjar dessutom utveckling, innovation, samordning och styrning. Standarder är därför ett av insatsområdena i den nya Vision e-hälsa 2025.

– I dag vill individerna vara delaktiga i sin egen vård och tryggt och smidigt kunna ta del av sin egen hälsoinformation och även förmedla den till olika vårdgivare. Men det försvåras bland annat av huvudmännens mångfald av system som arbetar utifrån olika standarder, säger Fredrik Frimodig, CIO på eHälsomyndigheten.

Syftet med StandIN är att ta ett helhetsgrepp och ge stöd till att leda, styra och förändra vårdverksamhet genom internationella standarder. Standarderna ska ge stöd för leverantörer i deras produktutveckling och stödja interoperabilitet mellan olika system och lösningar, samt underlätta kravställandet för kunderna vid upphandlingar.

Projektet har bland annat kartlagt internationella standarder som är relevanta för utveckling av framtidens vårdinformationssystem. Man har också gjort en analys av internationella standarder för teknisk interoperabilitet.

– I vår rapport visar vi hur verksamhetsutvecklingen kan stärkas med hjälp av standarder. Vi har kartlagt vilka huvudsystem som finns i dag, hur viktiga standarder används och pekar också på behoven av nationell samordning och förvaltning, säger Hilkka Linnarsson, projektledare på Medtech4Health.

Projektets slutsatser

Mottagare för slutrapporten fån StandIn är regeringen. Slutsatserna om hur framtidens vårdinformationssystem ska utvecklas är att det bäst sker genom att:

  • Ta avstamp från nuläget och visa på alternativa framtida möjligheter med internationella standarder
  • Samla relevanta standarder som möjliggör gränsöverskridande informationsutbyte
  • Skapa underlag för framtida strategier på såväl lokal som nationell nivå
  • Ge stöd för förändringsledning/verksamhetsutveckling med hjälp av standarder
  • Skapa underlag för gemensam samordning och nationell utveckling

Fakta om StandIN – ett Vinnova-projekt

Vinnova driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. I StandIN samverkar en rad aktörer från vård och omsorg, leverantörer, myndigheter, universitet och högskolor. StandIN genomförs inom innovationsprogrammet Medtech4Health.

Vill du veta mer?

Bild: talare frukostseminarium
Fredrik Frimodig, CIO på eHälsomyndigheten, Torsten Håkansta, gd på eHälsomyndigheten, Sara Meunier, chefsarkitekt på Inera, Anna Lefevre Skjöldebrand, vd Swedish Medtech, Hilkka Linnarsson, projektledare på Medtech4Health och Manne Andersson, strateg på eHälsomyndigheten medverkade vid frukostseminariet den 18 maj 2016.