Uppgradering med gott resultat medför att vård och apotek har tillgång till samma information

Under helgen genomförde eHälsomyndigheten en uppgradering med gott resultat. Uppgraderingen har gått under namnet Release 16.1 och innehöll bland annat följande förbättringar och åtgärder:

  • Sfinx interaktionsinformation har integrerats i EES. Syftet med förändringen är att säkerställa att samma information om läkemedelsinteraktioner finns i hela läkemedelskedjan – från förskrivningstillfället till expeditionen på apoteket.
  • Vår tjänsteplattform, som används av vård och apotek, har fått ett tekniklyft.
  • Dessutom har ett stort antal av eHälsomyndighetens produkter och tjänster uppgraderats med ny funktionalitet och det har gjorts anpassningar till regelverk.

Arbetet med releasen 16.1 har pågått under nästan två års tid. Det har varit ett omfattande arbete med hög komplexitet som involverat större delen av eHälsomyndighetens organisation. Produktionssättningen genomfördes med gott resultat och med minimal påverkan på våra kunders ordinarie verksamhet.