Två riksdagsbeslut som rör eHälsomyndigheten

Riksdagen har beslutat om nya regler för uppgifter om läkemedel som lämnats ut kostnadsfritt i enlighet med smittskyddslagen.

Från den 1 oktober ska landstingen betala kostnaden för dessa läkemedel till eHälsomyndigheten som ska förmedla ersättningen till apoteken. Syftet är att förenkla för apoteken att fakturera landstingen, som ansvarar för läkemedelsbudgeten. Tidigare har apoteken debiterat landstingen. Utöver att debitera landstingen och förmedla apotekens ersättning för dessa läkemedel ska eHälsomyndigheten sammanställa och vidarebefordra statistik till landstingen.

Riksdagen har också beslutat att eHälsomyndigheten får ett ansvar för drift, förvaltning och utveckling av KLAS (kommunikationslösning för licensansökan) och att utveckla licenser på nationell nivå samt en avräkningsfunktion. Från den 1 juli 2016 gäller en ny lag om behandling av personuppgifter och gallringsregler i KLAS.

Läs riksdagsbeslutet om läkemedel som lämnas ut kostnadsfritt i enlighet med smittskyddslagen här

Läs riksdagsbeslutet om KLAS här