​Standardisering ska leda till bättre vård och omsorg

eHälsomyndigheten deltar i ett Vinnova-projekt som ska ta fram standarder för så kallad teknisk interoperabilitet inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Standarder gör det möjligt för olika IT-system att fungera ihop, så kallad interoperabilitet. Standardisering i vården och omsorgen är en förutsättning för bland annat effektivare arbetsprocesser för medarbetarna, säkrare patientflöden och ökad delaktighet för patienterna.

Vinnova har ett regeringsuppdrag att genomföra insatser avseende digitaliseringen av hälsa, vård och omsorg för att stärka svensk innovations- och konkurrenskraft. Projektet StandIN, där eHälsomyndigheten deltar, ska ta fram ett ramverk för standarder för interoperabilitet och förändringsledning.

– Standardisering är en av nycklarna för att kunna skapa en mer sammanhållen och effektiv vårdkedja. Teknisk interoperabilitet främjar dessutom utveckling, innovation, samordning och styrning, säger Fredrik Frimodig, CIO på eHälsomyndigheten och medlem i styrgruppen för StandIN.

Nu pågår arbetet med att fastställa ett ramverk för standarder och en första leverans har lämnats till 3R (Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting) och SUSSA-gruppen (Landstingen i Västerbotten, Västernorrland, Örebro, Sörmland och Blekinge).

Projektet StandIN genomförs inom ramen för det nationella strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

I StandIN samverkar många aktörer, från hälso- och sjukvården och omsorgen, företag, myndigheter, universitet och högskolor. Man har även ett internationellt perspektiv.

Dessa organisationer är representerade i styrgruppen för StandIN:
eHälsomyndigheten 
Intel 
Medtech4health 
SKL 
SLL (3R) 
Swedish Medtech 
Vinnova
Zenicor