Alla kan bidra till att skydda antibiotikan

Antibiotika räddar liv. Att resistenta bakterier ökar är ett stort hot mot både människors och djurs hälsa. I en gemensam insats uppmärksammar 23 myndigheter och organisationer hur värdefull antibiotikan är, och att vi alla kan hjälpas åt för att skydda den.

Informationsinsatsen Skydda antibiotikan presenteras inför den Europeiska antibiotikadagen den 18 november. Berättelser, grafik och fakta  på sajten skyddaantibiotikan.se  och på Facebook  visar hur värdefull antibiotika är samt hur antibiotikaresistens berör människor, djur, livsmedel och miljö. 

Alla kan bidra till att hejda resistensen

Sverige har ur ett internationellt perspektiv en låg antibiotikaförbrukning och ett relativt gynnsamt resistensläge både bland människor och bland djur.  Men antibiotikaresistensen ökar även här. I Sverige samarbetar aktörer som verkar inom hälso- och sjukvården, djur- och livsmedelssektorn, forskningen och den yttre miljön för att tillsammans hejda utvecklingen.

Skydda Antibiotikan - det gör vi också.

Små val i vardagen som gör skillnad

Med enkla medel kan var och en bidra till att förebygga infektioner, använda antibiotika klokt och att bidra till att den inte sprids i miljön.

  • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta.
  • Använd inte överbliven antibiotika utan lämna in den på apoteket.
  • Förebygg infektioner och smittspridning när det går, till exempel genom att tvätta händerna och följa vaccinationsprogram.