​Så blir e-hälsovisionen verkstad – eHälsomyndigheten på Vitalis

eHälsomyndigheten, som leder och samordnar regeringens initiativ inom e-hälsa, medverkar på Vitalis på Svenska mässan i Göteborg den 5-7 april 2016.

Den årliga konferensen Vitalis samlar beslutsfattare, verksamhetsutvecklare och enskilda personer med särskilt intresse och ansvar för e-hälsofrågor.

eHälsomyndigheten deltar dels med flera föreläsningar i konferensprogrammet, dels erbjuder vi ett intressant program i vår monter (B05:21) tillsammans med flera andra myndigheter och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Medarbetare på eHälsomyndigheten medverkar också som moderatorer vid ett antal föreläsningsspår.

Två höjdpunkter ur programmet:

Från vision till verkstad – fyra direktörer samtalar om det fortsatta e-hälsoarbetet

Torsten Håkansta, generaldirektör, eHälsomyndigheten
Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen
Jenni Nordberg, direktör och avdelningschef Hälsa, Vinnova
Johan Assarsson, vd, Inera.

Tid och plats: onsdag 6 april, klockan: 11:20 – 12:00 i A3/A4.


Hälsa för mig

Föredrag med Tomas Lithner och Helene Richardsson, eHälsomyndigheten

Statusuppdatering om läget för det personliga hälsokontot. Vi arbetar nu med att förbereda för att öppna tjänsten för tillverkare av appar och tjänster så att de ska kunna utveckla användbara hälsoappar för invånarna. eHälsomyndigheten planerar att öppna Hälsa för mig för allmänheten under 2016.

Tid och plats: onsdag 6 april, klockan: 15:30-16:00 i A2.

Information om samtliga våra programpunkter i det stora programmet finns i dokumentet eHälsomyndigheten på Vitalis 2016.

Väl mött på Vitalis!

Hela Vitalis-programmet hittar du här: http://invitepeople.com/events/10349/public/seminars/

För mer information kontakta:
Erika Burlin Hellman, pressansvarig, 010-458 63 56, 070-140 44 56,
erika.burlin.hellman@ehalsomyndigheten.se