Regleringsbrev 2017

I slutet av varje år beslutar regeringen om ett regleringsbrev, som innehåller de övergripande målen för eHälsomyndghetens verksamhet under det kommande året.

  • I regleringsbrevet för 2017 finns bland annat ett nytt uppdrag om att eHälsomyndigheten ska förbereda införandet av en nationell läkemedelslista.
  • Det framgår även att vi ska fortsätta att samordna regeringens satsningar på e-hälsoområdet och fokusera på genomförande av vision e-hälsa.