Nya produktregistret LiiV underlättar för läkemedelsleverantörerna

Nu lanserar eHälsomyndigheten produktregistret LiiV där alla läkemedelsleverantörer i fortsättningen ska lägga in information om sina läkemedel.

Med LiiV blir ledtiderna kortare vilket gör att uppdateringar når apoteken snabbare än tidigare. Information som uppdateras i LiiV förs över till det nationella registret VARA som både förser apoteken och vården med information om läkemedel.

Ett nyutvecklat användarvänligt gränssnitt i LiiV gör det även enklare för läkemedelsleverantörerna att lägga in och uppdatera sin information.

– Ett nytt produktregister innebär alltid förändringar för användarna, men vår förhoppning är att LiiV ska göra det enkelt för dem att uppdatera information om sina läkemedel. Samtidigt blir informationsflödet till apoteken om läkemedel i Sverige snabbare, säger Ylva Andersén, enhetschef på eHälsomyndigheten.

Sök VARA en nyutvecklad tjänst från eHälsomyndigheten

I samband med att LiiV lanseras, introducerar eHälsomyndigheten även den helt nya tjänsten Sök VARA som nås via ehalsomyndigheten.se. I Sök VARA går det att söka efter kvalitetsgranskad information om läkemedel.

Vid utvecklingen av LiiV har en referensgrupp bestående av representanter från läkemedelsleverantörerna deltagit. eHälsomyndigheten har också samarbetat med LIF – Läkemedelsindustriföreningen, Läkemedelsverket och TLV – Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

– Många aktörer är beroende av läkemedelsinformationen vilket gör att samverkan och dialog kring utveckling är extra viktigt för oss. LiiV och Sök VARA är ett steg i rätt riktning för att korta ledtiderna och göra information om läkemedel lättillgänglig för alla, något som vi på eHälsomyndigheten arbetar för, säger Ylva Andersén.

Det nya produktregistret LiiV ersätter NPL, Nationellt Produktregister för Läkemedel som Läkemedelsverket hade ansvar för. Den information som fanns i NPL har nu förts över till LiiV.

Mer om hur informationsflödet för läkemedel i Sverige fungerar och om aktuella ledtider finns på eHälsomyndighetens webbplats: https://www.ehalsomyndigheten.se/lakemedelsflodet-oversikt/

För mer information kontakta

Lars Kämpe, t.f. pressansvarig, eHälsomyndigheten, 010-458 63 82, 076-144 40 82 eller lars.kampe@ehalsomyndigheten.se