Ny webb med förbättrad invånarservice om recept

–      Tanken med vår nya sajt är att förenkla för våra olika intressenter och på ett tydligt sätt beskriva vår verksamhet. Vi har uppdraget att samordna regeringens e-hälsosatsningar och det ställer ju krav på en tydlig och tillgänglig webbplats, vilket vi försökt uppnå genom att involvera våra kunder i utvecklingen, säger Eva Reimers, kommunikationschef, eHälsomyndigheten.

Få koll på dina recept

Den nya e-tjänsten Läkemedelskollen är en digitalisering av den tidigare manuella blanketthanteringen på webben, en sida som årligen besöks av cirka 50 000 personer.

Läkemedelskollen hjälper dig att på ett enkelt och smidigt sätt se dina recept, vilka läkemedel som du har hämtat ut och vilka som finns kvar på ditt recept, samt hur mycket som återstår innan högkostnadsskyddet börjar gälla. Här kan du också hämta utdrag på dina uppgifter ur våra olika register som rör läkemedel. Du kan se dina barns uppgifter till dess att barnet fyller 12 år, samt eventuella djurrecept. Läkemedelskollen är öppen för personer från 18 år och du loggar in med din e-legitimation.

– Förhoppningen är att tjänsten ska underlätta för dem som vill ha tillgång till sin receptinformation och den ska även effektivisera myndighetens hantering, säger Eva Reimers.

eHälsomyndigheten har utgått från tillgänglighetskraven WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) och webbriktlinjer när vi utvecklat den nya webben. För att så många som möjligt ska kunna ta del av informationen finns den på engelska och minoritetsspråken. Läkemedelskollen finns i denna första version endast på svenska. Funka granskar eHälsomyndighetens webb och e-tjänster. 

 Illustration hand med mobil, på skärmen står det www.ehalsomyndigheten.se

Vi ser utvecklingen av webbplats som en ständigt pågående process. Arbetet med att förbättra innehållet och funkationalitet fortsätter. Skulle du själv vilja dela med dig av din upplevelse eller tankar kring den nya sajten, är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss.

Vi hoppas att du gillar det du möts av!