Ny film om varför vi behöver öka tempot i e-hälsoutvecklingen

eHälsomyndigheten har i uppdrag att sprida kännedom om Vision e-hälsa 2025 och dess innebörd. Nu lanserar vi en ny film som berättar om hur vi ska lyckas med att bli bäst i världen på e-hälsa.

Tillsammans skapar vi framtidens hälsa

Hela vårt liv har digitaliserats men vård och omsorg behöver fortfarande förlita sig på faxmaskiner och uråldriga system. Det krävs ett ökat tempo i e-hälsoutvecklingen om Sverige ska klara framtidens utmaningar. Med filmen "Tillsammans skapar vi framtidens hälsa" vill vi höja pulsen, berätta om hur vi ser på nuläget och konkretisera vägen framåt med riktning mot vår gemensamma vision.

Följer du med oss?

Filmen har tagits fram i samarbete med Narva och producerats av Populate. Den premiärvisas under vårt seminarium i Almedalen och publiceras här på webbplatsen. 


Tillsammans skapar vi framtidens hälsa. Film: 2:35 minuter


Vision för e-hälsoarbetet

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tillsammans tagit fram en vision om e-hälsa. Visionen är att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa år 2025. Det ska vi bli genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att bland annat:

  • Ge invånarna ett ökat inflytande och delaktighet i sin vård.
  • Ge verksamheter inom vård och omsorg verktyg för att bli ännu bättre på e-hälsa.
  • Försäkra att vården är tillgänglig och jämlik oavsett vem man är, vilket kön man har eller var man bor.
  • Se till att vården är patientsäker.