Nationella e-hälsodagen äger rum 9 november 2016

Nu är det dags att boka in nästa stora händelse för alla som verkar på e-hälsoarenan i kommuner, landsting, myndigheter, organisationer, företag samt universitet och högskolor. Den 9 november är den Nationella e-hälsodagen.

Nationella e-hälsodagen arrangeras onsdagen den 9 november i Aula Medica på Karolinska Institutet i Solna. Nationella e-hälsodagen kommer att fokusera på hur Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa 2025. Som värd för arrangemanget står eHälsomyndigheten.

– Vi kan utlova ett spännande och framtidsinriktat program som utgår från den nya e-hälsovisionen, berättar Eva Reimers, kommunikationschef på eHälsomyndigheten.

Visionens tre insatsområden – regelverk, enhetlig begreppsanvändning respektive standarder – är samlande rubriker för inslagen. Goda exempel på innovativa e-hälsolösningar från olika verksamheter kommer att lyftas fram.

– En viktig utgångspunkt är att öka tillgängligheten till programmet. Därför kommer vi att sända live direkt från scenerna för att öka möjligheterna att delta, säger Eva Reimers.

Arbetet med innehållet inleds nu med en workshop för medlemmarna i programrådet.

I styrgruppen för konferensen ingår Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa på Sveriges kommuner och landsting (SKL), Tracy Mitchell-Björkman, kommunikationschef på Socialdepartementet och Eva Reimers från eHälsomyndigheten.

Anmälningsfunktionen öppnar i mitten av augusti.

Nationella e-hälsodagen har arrangerats årligen sedan 2008.

 

För mer information kontakta:
Erika Burlin Hellman

Pressansvarig
Tfn: 010-458 63 56
Mob: 070-140 44 56
erika.burlin.hellman@ehalsomyndigheten.se