Närmare nya e-hälsovisionen med gemensam informationsstruktur

Statssekreterare Agneta Karlsson och SKLs 1:e vice ordförande Anders Henriksson presenterade den nya visionen för e-hälsan vid ett frukostmöte på eHälsomyndigheten måndagen den 14 mars. Samtidigt tillkännagav generaldirektör Torsten Håkansta beslutet om att införa Socialstyrelsens gemensamma informationsstruktur.

– Gemensam informationsstruktur underlättar interoperabilitet – att system kan prata med varandra – och samverkan mellan olika aktörer. Därför hoppas vi att fler myndigheter ska följa oss och fatta beslut om att införa den gemensamma informationsstrukturen hos sig, säger generaldirektör Torsten Håkansta, eHälsomyndigheten.

Frukostseminarium hos eHälsomyndigheten måndag 14 mars 2016 bild på Anders, Agneta och Torsten.
Foto: Stefan Bohlin

Enhetligare begreppsanvändning är ett av tre insatsområden i e-hälsovisionen. Det handlar om att koder, begrepp, termer och struktur ska vara giltiga och användbara för att möjliggöra det informationsutbyte som behövs för att invånarna ska kunna erbjudas kvalitet och säkerhet.

Förändring inom läkemedelsområdet

Syftet med Socialstyrelsens gemensamma informationsstruktur är just att skapa en grund för strukturerad och ändamålsenlig dokumentation inom vård och omsorg. Men hittills har läkemedelsinformation inte omfattats av strukturen.

eHälsomyndighetens regeringsuppdrag rör i dag främst läkemedel, som att samordna utvecklingen av en informationsstruktur för läkemedel. Den gemensamma informations-strukturen ska också användas vid vidareutveckling och inköp av register och tjänster.

– De som använder information i våra system, till exempel besluts- och kunskapsstöd, receptdepån eller statistik, kommer på sikt att mötas av samma klassifikationer, begrepp och koder som i journaler och nationella riktlinjer, säger Torsten Håkansta.

Gemensam informationsstruktur är ett samlingsbegrepp för nationell informationsstruktur, nationellt fackspråk, klassifikationer och kodverk samt Socialstyrelsens termbank. Socialstyrelsen förvaltar och utvecklar strukturen.

Vision e-hälsa 2025 (Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting)

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Pressmeddelande från Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting

Ladda ner vision e-hälsa 2025 här

 

För mer information kontakta:
Erika Burlin Hellman
Pressansvarig
Tfn: 010-458 63 56
Mob: 070-140 44 56
erika.burlin.hellman@ehalsomyndigheten.se