LiiV och Sök VARA har öppnat

Idag lanserar eHälsomyndigheten produktregistret LiiV där alla läkemedelsleverantörer i fortsättningen ska lägga in information om sina läkemedel.”Sök VARA” är en ny webbtjänst där det går att söka efter kvalitetsgranskad information om läkemedel.

Lättare att göra rätt

LiiV står för Leverantörernas information i VARA. Det är ett system som samlar in information om läkemedel. Informationen kommer från Läkemedelsverket, läkemedelsleverantörer och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). LiiV ska underlätta för alla leverantörerna vid inrapportering av nya läkemedel. Information som uppdateras i LiiV förs direkt över till det nationella produkt- och artikelregistret VARA som både förser apoteken och vården med information om läkemedel. Exempel på nyheter är:

  • Ledtiderna har kortats. Uppdateringar i LiiV flyttas omedelbart över till VARA, tidigare tog det ett dygn. 
  • Ett användarvänligt gränssnitt ska göra det lättare att göra rätt.
  • Nya funktioner har utvecklats efter önskemål från Läkemedelsleverantörer, till exempel går det att exportera sökresultat om produkter. Vår ambition är att den dialogen ska fortsätta.
Grafisk bild över sammanhållen kedja för läkemedelsinformation. Från läkemedelsleverantörerna rapportering i LiiV, via VARA för att till slut användas av vården och apoteken.
Grafisk bild över sammanhållen läkemedelskedja.

En sammanhållen kedja

”Många aktörer är beroende av läkemedelsinformationen vilket gör att samverkan och dialog kring utveckling är extra viktigt för oss. LiiV och Sök VARA är ett steg i rätt riktning för att korta ledtiderna och göra information om läkemedel lättillgänglig för alla, något som vi på eHälsomyndigheten arbetar för”, säger Ylva Andersén, enhetschef för grunddata.

Vid utvecklingen av LiiV har en referensgrupp bestående av representanter från läkemedelsleverantörerna deltagit. eHälsomyndigheten har också samarbetat med LIF – Läkemedelsindustriföreningen, Läkemedelsverket och TLV – Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

För dig som ska rapportera läkemedel

Här kan du läsa mer om LiiV och hur du ansöker om konto.

LiiV kommer att hantera samma information som tidigare fanns i NPL.

Förändrade rutiner för användare av NPL-information

För användare av NPL, via webservice eller xml-fil, som fortsättningsvis har behov av denna information finns möjligheten att använda produkt- och artikelregistret VARA. VARA finns idag som xml-fil och det går även bra att testa den nya tjänsten sök VARA. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst för mer information.

Sök VARA

Informationen i VARA finns nu tillgänglig via en sökfunktion. Du behöver inte vara inloggad eller ha ett konto för att kunna söka i VARA, tjänsten nås via denna webbplats. I sökfunktionen finns endast läkemedel. Sök och läs om VARA här.

Läs mer

Vill du veta mer om hur informationsflödet för läkemedel i Sverige fungerar och om aktuella ledtider? 

Här kan du läsa om en sammanhållen läkemedelskedja.

Här kan du läsa om produktregistret LiiV.

 

Frågor?

Varmt välkommen att höra av dig till vår kundtjänst 0771-766 200 eller mejla till registrator@ehalsomyndigheten.se.